Mentor, güvenilir bir danışman veya rehberdir. Mentor destek, danışmanlık, motivasyon sağlayan model olan bireydir. Mentorlar öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarında yardımcı olan kişilerdir. Mentor tavsiye verir, bilgi ve deneyimleri paylaşır, az baskı yapan ve öğrencinin kendisini keşfetmesini sağlayacak bir yaklaşımla öğretir.

Hazırlık ve turnuva kapsamında deneyimi kazanabilmek adına işleyişin
öğrenciler tarafından yürütülmesi esastır ancak gereken noktalarda öğrencilerin yetişkin yardımı alması gerekecektir.

Takımınızda öğrencilerin olası sorunları ile ilgilenecek, gerekli izinleri
alacak, teknik yada yönetimsel konularda sizlere destek verecek en az iki mentor bulunması zorunludur. İhtiyaç duyduğunuz desteğe göre takımınızda ikiden fazla mentor bulunabilir.

Bu mentorların asıl görevi yol göstermek ve danışmanlık yapmaktır. Karşılaşılan problemlere nasıl yaklaşılması gerektiği, öğrenme metodu, yol haritası belirleme gibi konularda deneyim ve düşüncelerini takıma aktarabilir.

Mentor dediğimiz kişi robot yapımına yardım eden bir mühendis, eski bir mezun, bir veli, okul yöneticisi, öğretmen ya da bir eğitimci olabilir. Mentorların takım içerisinde bulundukları pozisyon aslında o takımın organizasyon yapısına dahildir bu nedenle takımınızı oluştururken ihtiyaç
duyduğunuz alanlarda ihtiyaç duyduğunuz sayıda mentora sahip olmanızı tavsiye ederiz.