Website FIRST - For Inspiration and Recognition of Science and Technology

FIRST, kâr amacı gütmeyen bir kamu yardım kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Kıdemli Araştırma ve Geliştirme Direktörü, FIRST için değerlendirme, veri analizi ve raporlama işlevlerine liderlik etmekten sorumlu olacaktır. FIRST’ün, veriye dayalı karar verme, sürekli öğrenme, iyileştirme ve etki kültürüne yönlendiren güçlü bir öğrenme ve etki gündemine sahip olmasını sağlar. FIRST’ün etkililiğini ve etkisini, değişim teorisini tanımlamak, ölçmek ve izlemek için tüm departmanlar ve programlar arasında işbirliği yapar ve personeli öğrenmek ve stratejik kararlar almak için verileri kullanma kapasitelerinde destekler.

******

The Senior Director of Research and Evaluation will be responsible for leading the evaluation, data analytics and reporting functions for FIRST. Ensures that FIRST has a robust learning and impact agenda that drives to a culture of data-driven decision making, continuous learning, improvement and impact. Collaborates across all departments and programs to define, measure and monitor the effectiveness and impact of FIRST, its theory of change, and supports staff in their capacity to use data to learn and make strategic decisions.

To apply for this job please visit koyapartners.com.