Bu doküman içeriği takımlarımızın çalışmalarını sürdürmeleri için ihtiyaç duyacakları maddi/ayni desteklere ulaşmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Materyallerin ilk hallerine FIRST web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Bütçe Yaratma
3. Talepte Bulunma
5. Küçük Girişimler için Donorschoose

2. Kaynak Haritası
4. Teşekkür Etme
5. Büyük Projeler için Donorschoose

Güzel bir şekilde hazırlanmış sponsorluk çalışması takımınızın başarısını arttıracaktır.

Öncelikle aşağıdaki kelime tanımlarını iyi kavramak gerekir. :
Bağışçı :
Sponsor :
Destekçi :

 1. Bölüm – Takım Fonlama Planı – Fonlama çalışmalarında ilk adım Fonlama Planı ve İş Planı oluşturmaktır. İyi hazırlanmış planlar sizi başarıya götürür. !!
  1. Takım Fonlama Planı
   1. Takım Fonlama ile ilgili Webinar
   2. Takım Fonlama Planı Örnekleri
    • Team 1625 Fonlama Planı Örnek
  2. Bölüm – Takım İş Planı
   1. Fonlama ile ilgili Webinar’ler
   2. Takım İş Planı Örnekleri
    • 6064 Takımı İş planı Örneği

×