Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilciliği etkinlik ve çalışmalarında yer alan katılımcılar aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş olur.

FIRST Sistemine kayıt olurken onayladığınız İngilizce Forma buradan [ENG] [TR] ulaşabilirsiniz.
FOR INSPIRATION AND RECOGNITION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (
FIRST)

ONAY VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ (9 Eylül 2020’de güncellendi.)

Aşağıda tanımlanan Katılımcı (“Katılımcı”), FIRST® Robotics Competition, FIRST® Tech Challenge, FIRST® LEGO® League, FIRST® Professional Development veya başka bir FIRST® programına (bir “Program” veya birlikte “Programlar”) (ekip üyesi, koç, mentor, jüri, gönüllü, stajyer veya başka bir şekilde) katılmak istiyor. FIRST’ün Programları ve FIRST’ün Gençlik Koruma Programı hakkında ayrıntılı bilgi için,  www.firstinspires.org adresini ziyaret edin. (https://www.firstinspires.org)   Katılımcının bir Programa katılmasına izin vermenin bir koşulu olarak, For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) (“FIRST“), Katılımcının (kendisi veya 18 yaşın altındaysa ebeveyn veya vasisi) bu Katılım ve Feragat Sözleşmesinin şartlarını kabul etmesini şart koşar.

 1. Risk Varsayımı:
  1. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), Programa katılımın Katılımcı’yı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yaralanma ve hastalık risklerine maruz bırakabileceğini anlar: elektrikli / mekanik robotlar ve robot bileşenleri inşa etmek, kaldırmak ve kullanmak; alet kullanmak; diğer katılımcılar; fiziksel aktiviteler; COVID-19 (aşağıya bakınız) ve diğer bulaşıcı hastalıklar; ve Programa katılımla ilgili diğer faaliyetler. Katılımcı (ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), FIRST ‘ün Programa katılımları sırasında koçları, mentorları ve diğer katılımcıları seçmediğini, istihdam etmediğini, denetlemediğini veya bu kişilere başka bir şekilde yetki veya kontrol uygulamadığını anlar. Katılımcı, 18 yaşında veya daha büyükse, kendi güvenliğinden birincil derecede sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi, Katılımcının güvenliğinden öncelikli olarak Ebeveynin/Vasinin sorumlu olduğunu ve Katılımcının yaşını ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak Ebeveynin/Vasinin Katılımcının Programa katılımını uygun şekilde izleyeceğini kabul ve beyan eder.
  2. COVID-19. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) Programa katılımın Katılımcı için COVID-19 virüsüne maruz kalmaktan kaynaklanan hem ciddi hem de küçük bazı riskler ve tehlikeler teşkil ettiğini anlar ve kabul eder. COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi olarak ilan edilen SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) COVID-19’un oldukça bulaşıcı olduğunu ve asemptomatik kişiler de dahil olmak üzere temel olarak kişiden kişiye yayıldığını anlar. COVID-19’un yayılma olasılığı, insanlar birbirine yakın olduğunda daha yüksektir. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), bir FIRST Programına katılırken, Katılımcının, COVID-19 ile enfekte olabilecek ve virüsü yayabilecek diğer kişilere yakın olacağını anlar.

Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), COVID-19’un bilinmeyen doğası göz önüne alındığında, COVID-19 ile ilgili her riski tam olarak listelemenin mümkün olmadığını anlar ve kabul eder. Bununla birlikte, genel olarak anlaşılan risklerden bazıları sağlık sonuçları şu şekildedir: kişisel yaralanma, hastalık, kalıcı sakatlık ve hatta ölümü içerir ve öksürük, nefes darlığı, nefes almada zorluk, ateş, irkilme, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat veya koku kaybı, göğüste ağrı veya basınç, konfüzyon, üst solunum sıkıntısı sendromu, pediatrik multisistem enflamatuar sendrom ve diğer semptomlar ve riskler. (“COVID-19 maruziyeti”).

Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), COVID-19 risklerinin bir FIRST Programına katılmanın doğasında olduğunu ve Katılımcının bir FIRST Programı’a katılmanın bir sonucu olarak COVID-19 ile karşılaşabileceğini anlar ve kabul eder. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi)

Katılımcının  FIRST  Programına katılımının gönüllü olduğunu bilir. Katılımcı ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi işbu belge ile her türlü COVID-19 Maruziyeti riskini bilerek üstlenir. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni / Vasisi), aşağıda belirtilen, COVID-19’a Maruz Kalma ile ilgili her türlü iddiayı ve sonuçta ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, sakatlık, hastalık (ve ölüm dahil) ile ilgili tüm tazmin taleplerini yerine getirme hakkından feragat ettiğini belirtir.

 1. COVID-19 ile İlişkin Semptomsuz Katılım: Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), Katılımcı’nın veya Katılımcı ile aynı evde ikamet eden herhangi bir kişinin katılım tarihinden önceki 14 gün içinde herhangi bir COVID semptomu göstermesi durumunda Katılımcının FIRST Programına şahsen katılmayacağını kabul eder. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), Katılımcının bir FIRST Programına katılırken FIRST tarafından benimsenebilecek herhangi bir COVID-19 tarama veya maruz kalma kontrol uygulamasına uyacağını ve ayrıca Katılımcının katıldığı ülkenin veya yerel yargı alanının tüm COVID-19 gereksinimlerine uyacağını belirtir.
 2. Tüm Hak Taleplerinin Feragatı: FIRST’ün, Katılımcının bir Programa katılmasına izin vermesi karşılığında, Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcı için ve adına Ebeveyni/Vasisi ve Ebeveyn/Vasi) bu tür katılımın tüm riskini üstlenir ve işbu belge ile FIRST’ten ve (aşağıda açıkça belirtilmedikçe) tüm FIRST yöneticileri, memurları, çalışanları, gönüllüleri ve temsilcilerinden; Katılımcıya/Katılımcının kişisel mülkiyetine (ve Ebeveyn/Vasi) gelebilecek herhangi bir kaza, hastalık, yaralanma, her türlü rahatsızlık, kayıp veya hasarla ilgili tüm iddialardan bunlarla sınırlı olmamak üzere, yukarıda açıklanan COVID-19 veya Katılımcının Programa katılımının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek diğer zararlar dahil yaralanmalar, hastalıklar veya FIRST’ün ihmalinden veya herhangi bir FIRST direktörünün, görevlisinin, çalışanının, gönüllüsünün veya temsilcisinin ihmalinden kaynaklanabilecek diğer zararlara ait (bunlarla sınırlı olmamak üzere, ihmal edilerek yeterince araştırılmaması veya mentörlerin, gönüllülerin incelememesi vb. dahil) sorumluluğu devralır; ve bu tür bir kaza, hastalık, yaralanma, rahatsızlık veya diğer zararlar için FIRST veya herhangi bir FIRST müdürü, memuru, çalışanı, gönüllüsü veya temsilcisine karşı herhangi bir dava açmamayı veya başka bir şekilde hak talebinde bulunmamayı kabul eder. Katılımcı (ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), Katılımcıya kasıtlı olarak zarar veren herhangi bir kişiye karşı herhangi bir hak talebinden vazgeçmemektedir.
 3. Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Kaydedilmesi, Toplanması ve Kayıtların Sahipliği için Onay:
  1. Katılımcı (ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), Katılımcı da dahil olmak üzere Programların katılımcılarından canlı yayınların, fotoğrafların, video kasetlerin ve diğer kayıtların (toplu olarak “Kayıtlar”) yapılabileceğini bilir. Katılımcı (ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) bu yayınlara, fotoğraflara, video kasetlere ve diğer kayıtlara ve bunların kullanımına (i) Program kaydının bir parçası olarak ve (ii) FIRST ve Programlarının kamuya açık bir şekilde tanıtım yapması için izin verir.
  2. Katılımcı (ve 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), FIRST ‘in tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Kayıtlardaki tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin yegane ve münhasır sahibi olduğunu anlar. Katılımcı veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi, bu tür bir Kaydı kullanılmadan veya ifşa edilmeden önce gözden geçirme ve onaylama hakkına sahip olmayacaktır.
  3. Katılımcı (veya Katılımcı ve Ebeveyn/Vasi adına 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi), kişisel olarak tanımlanabilir verilerin, türlerin ve FIRST Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar için toplanmasına ve işlenmesine izin verir. FIRST Gizlilik Politikası, https://www.firstinspires.org/about/privacy-policy (https://www.firstinspires.org/about/privacy-policy) adresinde mevcuttur veya e-posta yoluyla customerservice@firstinspires.org adresinden bir kopya talep ederek edinilebilir. Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) FIRST Gizlilik Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve onaylayarak kabul ettiğini onaylar.

Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) bu belgeyi okumuştur ve bu Katılım ve Feragat Sözleşmesinin herhangi bir yaralanma veya hasar talebinde bulunma hakkının (yukarıda açıklandığı gibi) iptalini ve feragatini içerdiğini anlar, belgenin yasal olarak bağlayıcı olması amaçlanmıştır.

Katılımcı (veya 18 yaşın altındaki bir Katılımcının Ebeveyni/Vasisi) imzalayarak, bu Katılım ve Feragat Sözleşmesini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylar.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilciliği Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması *Kişisel Verilen Korunması Hakkında 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Fikret Yüksel Vakfı’olarak “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Fikret Yüksel Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz Fikret Yüksel Vakfı’na ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve çalışmalarımızı geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen tüm şahıslar;

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepleriniz için, internet sitemiz üzerinde bulunan İletişim Formunu (https://www.fikretyukselfoundation.com/bize-ulasin) doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz.